Tin công ty

16:09 - 15/01/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 01 NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân  (Chuyên sản xuất và kinh doanh các dòng thuốc...

Xem thêm

09:44 - 22/05/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06 NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân  (Chuyên sản xuất và kinh doanh các dòng thuốc...

Xem thêm

10:41 - 02/01/2020

Minh Dân kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty

Ngày 28/12/2019, Minh Dân tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty (2004-2019) với sự tham dự của Ban lãnh đạo và toàn...

Xem thêm

14:27 - 19/07/2019

Tuyển dụng tháng 7 2019

Tuyển dụng nhân sự

Xem thêm